Παλέτες κατασκευή, εμπόριο και διανομή Μουστής ΟΕΕ

Διανυκτερεύοντα Πρατήρια Καυσίμων

Διανυκτερεύοντα Πρατήρια Καυσίμων Απρίλιος 2012

ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟ 22:30 ΈΩΣ 24:00 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Τα τρία φθηνότερα πρατήρια στο Αίγιο όπως τα δίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Πιο πρόσφατες τιμές από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων (εκεί μπορείτε να επιλέξτε νομό, πόλη και διαμέρισμα).

 • 1 Απριλίου 2012
  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 21971
  ΔΟΥΚΑΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 25644
 • 2 Απριλίου 2012
  ΑΦΟΙ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 68538
  ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ), ΤΗΛ. 26910 51469
 • 3 Απριλίου 2012
  ΑΦΟΙ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 27153
  ΚΟΣΚΟΡΕΛΟΣ (ΦΩΝΗΣΚΑΡΙΑ ΑΙΓΙΟΥ), ΤΗΛ. 26910 56265
 • 4 Απριλίου 2012
  ΜΟΥΡΤΖΟΥΧΟΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 20719
 • 5 Απριλίου 2012
  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 23714
  ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ (20ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 25002
 • 6 Απριλίου 2012
  ΟΙΚΟΙΛ ΜΟΝ ΕΠΕ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 60827
 • 7 Απριλίου 2012
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ (Γ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 24865
  Κ. ΓΙΑΜΙΑΣ - Γ. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 43 ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 28556
 • 8 Απριλίου 2012
  ΑΦΟΙ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 68538
  ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ), ΤΗΛ. 26910 51469
 • 9 Απριλίου 2012
  ΑΦΟΙ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 27153
  ΚΟΣΚΟΡΕΛΟΣ (ΦΩΝΗΣΚΑΡΙΑ ΑΙΓΙΟΥ), ΤΗΛ. 26910 56265
 • 10 Απριλίου 2012
  ΜΟΥΡΤΖΟΥΧΟΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 20719
 • 11 Απριλίου 2012
  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 23714
  ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ (20ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 25002
 • 12 Απριλίου 2012
  ΟΙΚΟΙΛ ΜΟΝ ΕΠΕ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 60827
 • 13 Απριλίου 2012
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ (Γ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 24865
  Κ. ΓΙΑΜΙΑΣ - Γ. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 43 ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 285564
 • 14 Απριλίου 2012
  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 21971
  ΔΟΥΚΑΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 25644
 • 15 Απριλίου 2012
  ΑΦΟΙ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 27153
  ΚΟΣΚΟΡΕΛΟΣ (ΦΩΝΗΣΚΑΡΙΑ ΑΙΓΙΟΥ), ΤΗΛ. 26910 56265
 • 16 Απριλίου 2012
  ΜΟΥΡΤΖΟΥΧΟΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 20719
 • 17 Απριλίου 2012
  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 23714
  ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ (20ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 25002
 • 18 Απριλίου 2012
  ΟΙΚΟΙΛ ΜΟΝ ΕΠΕ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 60827
 • 19 Απριλίου 2012
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ (Γ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 24865
  Κ. ΓΙΑΜΙΑΣ - Γ. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 43 ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 28556
 • 20 Απριλίου 2012
  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 21971
  ΔΟΥΚΑΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 25644
 • 21 Απριλίου 2012
  ΑΦΟΙ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 68538
  ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ), ΤΗΛ. 26910 51469
 • 22 Απριλίου 2012
  ΜΟΥΡΤΖΟΥΧΟΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 20719
 • 23 Απριλίου 2012
  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 23714
  ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ (20ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 25002
 • 24 Απριλίου 2012
  ΟΙΚΟΙΛ ΜΟΝ ΕΠΕ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 60827
 • 25 Απριλίου 2012
  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ (Γ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 24865
  Κ. ΓΙΑΜΙΑΣ - Γ. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 43 ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 28556
 • 26 Απριλίου 2012
  ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 21971
  ΔΟΥΚΑΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 25644
 • 27 Απριλίου 2012
  ΑΦΟΙ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 68538
  ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ), ΤΗΛ. 26910 51469
 • 28 Απριλίου 2012
  ΑΦΟΙ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 27153
  ΚΟΣΚΟΡΕΛΟΣ (ΦΩΝΗΣΚΑΡΙΑ ΑΙΓΙΟΥ), ΤΗΛ. 26910 56265
 • 29 Απριλίου 2012
  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 23714
  ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ (20ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 25002
 • 30 Απριλίου 2012
  ΟΙΚΟΙΛ ΜΟΝ ΕΠΕ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 60827

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΙΓΙΟΥ-ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ-ΕΡΙΝΕΟΥ-ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ-ΑΚΡΑΤΑΣ-ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ-ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

 

ΟΜΑΔΑ Α
1-15-29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 • ΜΠΑΒΙΟΛΗΣ (ΚΑΜΑΡΕΣ ΕΡΙΝΕΟΥ), ΤΗΛ. 26910 31105
 • ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ), ΤΗΛ. 26910 71915
 • ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ), ΤΗΛ. 26910 72417
 • ΜΟΥΡΤΖΟΥΧΟΣ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 20719
 • ΑΦΟΙ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2 ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 68538
 • ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 23714
 • ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ - ΠΑΓΚΑΛΟΣ (ΕΛΙΚΗ), ΤΗΛ. 26910 81109
 • ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ), ΤΗΛ. 26910 81012
 • ΔΟΥΚΑΣ (Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 25644
 • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚ (ΡΟΚΑ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 24865
 • ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ), ΤΗΛ. 26910 41625
 • ΑΦΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ (ΑΚΡΑΤΑ), ΤΗΛ. 26960 31206
 • ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΚΡΑΤΑ), ΤΗΛ. 26960 32460
 • ΛΑΔΟΜΕΝΟΥ - ΧΑΖΑΠΗΣ Ο.Ε. (Ε. Ο. ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ), ΤΗΛ. 26920 24041
 • ΤΖΟΒΟΛΟΣ (ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ), ΤΗΛ. 26920 22292
 • ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΟΣ (ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ), ΤΗΛ. 26920 31061

 

 

ΟΜΑΔΑ Β
08-22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Ο.Ε. (ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ), ΤΗΛ. 26910 71896
 • ΣΙΔΕΡΗΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ), ΤΗΛ. 26910 71234
 • ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ (20ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 25002
 • ΑΦΟΙ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑ (Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 27153
 • Κ. ΓΙΑΜΙΑΣ - Γ. ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ (ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 43 ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 28556
 • ΟΙΚΟΙΛ ΜΟΝ ΕΠΕ (ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 60827
 • ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΤΕΜΕΝΗ ΑΙΓΙΟΥ), ΤΗΛ. 26910 51469
 • ΚΟΣΚΟΡΕΛΟΣ (ΦΩΝΗΣΚΑΡΙΑ ΑΙΓΙΟΥ), ΤΗΛ. 26910 56265
 • ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν & ΣΙΑ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ), ΤΗΛ. 26910 41576
 • ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 21971
 • ΛΙΒΑΣ (ΔΙΑΚΟΠΤΟ), ΤΗΛ. 26920 41272
 • ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΒΡΟΣΤΑΙΝΑ), ΤΗΛ. 26910 97292
 • ΛΑΖΑΡΗΣ (ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ), ΤΗΛ. 26960 61583
 • ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΑΙΓΕΙΡΑ ΑΚΡΑΤΑΣ), ΤΗΛ. 26960 31328
 • ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ (ΣΥΛΙΒΑΙΝΑ ΑΚΡΑΤΑΣ), ΤΗΛ. 26960 22301
 • ΛΥΜΠΕΡΗΣ (ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ), ΤΗΛ. 26920 23068
 • ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΟΛΓΑ (ΣΚΕΠΑΣΤΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ), ΤΗΛ. 26920 29550
 • ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ), ΤΗΛ. 26920 32395
 • ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ (ΕΛΙΚΗ),ΤΗΛ. 26910 81118

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

 • ΚΑΝΕΛΗΣ (ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ), ΤΗΛ. 26910 73155
 • INTERPARKING Α.Ε. (Ζ. ΠΗΓΗΣ 59 ΑΙΓΙΟ), ΤΗΛ. 26910 62680
 • ΠΕΤΣΙΝΗ (ΛΑΜΠΙΡΙ ΕΡΙΝΕΟΥ), ΤΗΛ. 26910 32005
 • ΚΟΥΡΤΗΣ (Ε.Ο. ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ), ΤΗΛ. 26920 24165

Εγγραφη/Εισοδος χρηστη

Εγγραφείτε για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας.
Αν εγγράφεστε για πρώτη φορά ΠΡΕΠΕΙ να απαντήσετε στο email που θα σας σταλεί για επιβεβαίωση.

Gadgets

 • Ηλιακό Μονοπλάνο Robotime

  Ηλιακό Μονοπλάνο Robotime

  Συναρμολογήστε το Ηλιακό μονοπλάνο το οποίο αποτελείται από 30 ξύλινα κομμάτια και ένα ηλιακό panel.

  Περισσότερα

 • Νέα Samsung Galaxy S7 & S7 Edge

  Νέα Samsung Galaxy S7 & S7 Edge

  Η Samsung παρουσίασε στο Mobile World Congress της Βαρκελώνης την επόμενη γενιά της ναυαρχίδας στη σειρά smartphone, το Galaxy S7 και S7 edge (κυρτές πλευρές και διαγώνιο 5,5 ιντσών).

  Περισσότερα

 • Nέο smartphone HTC One A9

  Nέο smartphone HTC One A9

  Το νέο smartphone One A9 παρουσίασε η HTC και η διάθεσή του αναμένεται να ξεκινήσει σε μεγάλα καταστήματα σε όλο τον κόσμο μέσα στον Νοέμβριο.

  Περισσότερα

Περισσότερα

Αντώνης Πανίτσας φωτογράφος γάμου καλαμάτα
Copyright © 1998 έως σήμερα: Aigiorama.gr. Οδηγός πόλης του Αιγίου και της Αιγιάλειας
Aigio city and Aigialeia region guide, Aigiorama.gr.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όροι χρήσης